(บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ) Scrapboi - รับประมูล รับซื้อ เศษพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เหลือใช้จากโรงงาน " | โทร : 02-1306258,089-150-0655 | Email : admin@scrapboi.com

บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

จากนโยบายส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จึงได้รับอนุญาติจากกรมโรงงาน และกรมศุลกากร ให้ประกอบกิจการภายในเขตปลอดอากร บางกอกฟรีเทรดโซน โดยให้บริการในด้านการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (SCRAP BOI) อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการของเสียบีโอไอ ของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ผู้นำด้านการจัดการของเสีย มุ่งเน้นคุณภาพและบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

: มุ่งเน้นการบริการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและถูกวิธีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่
: มุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมในด้านการจัดการของเสีย เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
: ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

      CALL CENTER 02-1306258               
Image
ECO INDUSTRIAL & EXPORT CO.,LTD.
บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
CONTACT US

โทร : 02-1306258 ,089-150-0655

Fax : 02-130-6259

ที่อยู่ : 88/93 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

Email :

© 2018 ECO INDUSTRIAL & EXPORT CO.,LTD.

Please publish modules in offcanvas position.